Skip to content

Uwaga!!

Od dnia 28 lutego 2017 r. obowiązują nowe opłaty cmentarne! (podane poniżej)

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/269/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/248/2016 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie opłat cmentarnych ustalono następujące opłaty cmentarne za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących sie na terenie Gminy Sławno:

1. WYKUPIENIE MIEJSCA POD GRÓB JEDNOMIEJSCOWY LUB DWUMIEJSCOWY W PIONIE NA OKRES 20 LAT:

- pod grób ziemny - 550 zł brutto

- pod grób dziecięcy (dzieci do 6 lat) - 300 zł brutto

2. PONOWNE WYKUPIENIE MIEJSCA POD GRÓB JEDNOMIEJSCOWY LUB DWUMIEJSCOWY W PIONIE NA OKRES KOLEJNYCH 20 LAT:

- pod grób ziemny - 550 zł brutto

- pod grób dziecięcy (dzieci do 6 lat) - 300 zł brutto

3. WYKUPIENIE MIEJSCA POD GRÓB MUROWANY JEDNOMIEJSCOWY W PIONIE NA OKRES 20 LAT - 800 zł brutto

4. PONOWNE WYKUPIENIE MIEJSCA POD GRÓB MUROWNY JEDNOMIEJSCOWY W PIONIE NA OKRES KOLEJNYCH 20 LAT - 800 zł brutto

5. WYKUPIENIE MIEJSCA POD GRÓB MUROWANY DWUMIEJSCOWY - 1600 zł brutto

6. KORZYSTANIE Z DOMU POGRZEBOWEGO (OD POCHÓWKU) - 80 zł brutto

7. REZERWACJA MIEJSCA NA GRÓB NA OKRES 20 LAT - 550 zł brutto

8. ZA DOCHOWANIE DRUGIEJ OSOBY W PRZYPADKU, GDY MINĄŁ TERMIN PONOWNEGO WYKUPU GROBU - 5% opłaty  z pkt. 1 za kazdy rok od daty wgaśnięcia opłaty do dnia pochówku plus opłata, o której mowa w pkt. 1 za okres kolejnych 20 lat.

 

 

 

Informacje o należnościach można uzyskać w pokoju nr 3 Urzędu Gminy.

Wszystkie należności z tytułu opłat można wpłacać w kasie urzędu lub na konto:

Urzędu Gminy Sławno w banku:

Bank Spółdzielczy

76-100 Sławno

ul.Kopernika 1

Nr konta: 08 9317 0002 0000 3131 2000 0010

Tytuł przelewu: Nazwisko i Imię zmarłego nazwa cmentarza oraz numer sektoru rzędu i grobu